PublicSoft

Krijg meer grip op uw inkooporganisatie met onze spendmanagement applicatie PublicSoft. Het biedt actuele en historische management informatie over uw inkoopvolume, leveranciers, inkooppakketten en facturen. Zowel op organisatie- als op afdelingsniveau. Interessant voor u? Bekijk hier onze klanten.

Kijk voor meer informatie op: PublicSoft

De mogelijkheden van PublicSoft

Voor Inkoopmanagers Meet en beoordeel uw inkoopresultaten aan de hand van historische en actuele spendmanagement informatie. Ga vanuit concrete feiten met uw managementteam in gesprek over capaciteitsplanning en in te zetten professionaliseringsslagen. Ondersteun uw inkoopteam met cijfers bij het vaststellen van prioriteiten en behalen van doelstellingen.

Voor Inkoopcoördinatoren Stel de juiste prioriteiten in uw inkoopactieplan en leg uw keuzes voor aan uw leidinggevende op basis van concrete feiten. Word een professionelere gesprekspartner voor uw leveranciers en interne klanten. Lever actuele informatie op over inkooppakketten, inkoopvolumes en leveranciers op het moment dat een budgethouder of andere stakeholder daar om vraagt.

Voor Categoriemanagers Weet waar uw prioriteiten liggen bij het optimaliseren van uw inkooppakket of groep. Analyseer trends door vergelijking van actuele spenddata met voorafgaande perioden. Heb inzicht wie uw belangrijkste interne klanten zijn en wat hun inkoopvolume is bij welke leveranciers. Ken de mate van duurzaamheid, mkb-vriendelijkheid en regionale verdeling van de inkopen in uw categorie.

Voor Budgethouders Weet waar u uw budget aan besteedt en onderbouw uw wensen met cijfers bij een nieuwe budgetronde. Houd grip op uw actuele uitgaven en maak gebruik van de schaalvoordelen van bestaande contracten binnen uw organisatie. Vergroot doelmatigheid en efficiency bij samenwerking met externe partijen.

Vergroot de effectiviteit van uw inkooporganisatie met PublicSoft