Specialist in inkoop en aanbesteden

 

Conducto is specialist in tactische en strategische inkoop. Ruim zestien jaar ervaring is onze basis, met een brede en vaste klantenkring in (semi)-overheid en bedrijfsleven. Wij werven en selecteren inkoopprofessionals die passen bij uw organisatie, verzorgen praktijkgerichte inkoopopleidingen en -cursussen en versterken uw organisatie met PublicSoft. Een belangrijk instrument voor onze bedrijfsvoering is ons kwaliteits-, arbo- en mileubeleid. Conducto is ISO 9001:2015 (kwaliteit) en ISO 14001:2015 (milieu) gecertificeerd.

Wij staan voor heldere communicatie, korte lijnen en een pragmatische aanpak.

Niels Schaeffer

Niels is de initiator en ontwikkelaar van onze opleidingen en trainingen. Ook is hij als directeur verantwoordelijk voor de visie, strategie en dagelijkse gang van zaken binnen Conducto Opleidingen.

06 14711861

Loreen Quaedvlieg

Loreen is Commercieel Manager voor onze opdrachtgevers binnen de publieke sector en speciale-sectorbedrijven. Bel of mail haar gerust om van gedachten te wisselen over al onze producten en diensten.

06 39572458

Joop van den Berg

Joop is specialist in het werven en selecteren van inkoopprofessionals die passen bij uw organisatie. Niet alleen qua kennis en ervaring, maar vooral ook qua persoonlijkheid en competenties. 

06 14987305

Manon ter Weyden

Manon is als Coördinator Opleidingen uw eerste aanspreekpunt voor onze opleidingen, cursussen en trainingen. Bel of mail Manon voor vragen over één van onze register post-hbo opleidingen, onze inkoopcursussen en -trainingen.

06 41212228

Sandra Kappenburg

Sandra ondersteunt als Medewerker Backoffice de Unit Inkoopadvies & Interim en de Unit Opleidingen.

06 18334473