10 Vragen aan Niels

In de reeks “10 vragen aan” is het deze keer de beurt aan Niels Schaeffer, innovatie- en relatiemanager bij Conducto. We blikken terug in de tijd maar kijken vooral vooruit. Welke ontwikkelingen binnen het inkoopvak en opleidingenland staan ons te wachten? (in dit artikel vallen onder meer inkoopprofessionals, contractmanagers en aanbestedingsjuristen onder inkoop)

In 2016 ontmoetten Niels en Geert, huidig CEO, elkaar bij een vrijwilligersevent. Niels vertelt: “Ik had een eigen onderneming en Geert vroeg mij een opdracht voor hem te gaan doen. Het klikte echter zo goed dat Geert me een baan aanbood, in loondienst. Tja, wat doe je dan…?”

1. Ja, wat doe je dan?
Niels studeerde in 2014 af in arbeids- en organisatiepsychologie en begon een eigen onderneming in leertrajectontwikkeling en begeleiding bij verandertrajecten. Toen Geert en hij elkaar in 2016 ontmoetten bleken ze hetzelfde te denken over ondernemen en opleiden. Niels vertelt: “Zijn beeld van onderwijs kwam erg overeen met mijn beeld. Je wilt dat mensen gemotiveerd aan de gang gaan en blíjven. Het menselijke aspect dat daarin zit, dat wil je gebruiken. Ik had bedrijfsmatig al eens te maken gehad met het vak inkoop en kwam er zo achter dat inkoop veel te maken heeft met verandermanagement. Een interessante wereld.”

“Geert vroeg me of ik een opdracht voor hem wilde doen maar het klikte zo goed dat hij me spontaan een baan aanbood, in loondienst. Een mooie kans maar ook een lastige beslissing. Het ondernemerschap zou ik op moeten geven. Ik heb toen een aantal voorwaarden gesteld. Ik wilde geen opleidingen ‘verkopen’ of poppetjes schuiven maar mensen en organisaties écht verder helpen. Investeren in relaties. Het gesprek aangaan. Research doen. Leren van elkaar. Kwaliteit leveren. Een win-win situatie creëren waarin zowel inkoopprofessionals als organisaties zich geholpen voelen. Dat bleek geen enkel probleem want dat is juíst de manier waarop Conducto werkt.”

2. Was het wennen, de stap van zelfstandig ondernemer naar werknemer?
Ja zeker, maar ook in positieve zin. Successen kun je met elkaar vieren en dat is veel leuker. Als ik vroeger een grote opdracht mocht doen, dan was dat fantastisch maar ook iets van mij alleen. Samen juichen geeft meer voldoening. Daarnaast merk ik dat ik heel veel leer van mijn collega’s. Eerst verzin je alles in je eentje maar nu doen we het samen. Dat levert uiteindelijk een beter product op omdat iedereen zijn of haar eigen expertise heeft. Bovendien zijn wij als team zelfsturend en daardoor innovatief en dynamisch. Mijn ondernemerschap kan ik hier prima kwijt.

Werknemer is eigenlijk ook geen goede benaming. We zijn meer partners. We hebben hetzelfde doel en delen dezelfde visie en kernwaarden.

3. Wat is jouw rol binnen Conducto? 
Ik houd me in brede zin bezig met het verder professionaliseren van de opleidingen. Met vragen als: wat gebeurt er in de markt? Waar ligt de behoefte? Wat kunnen wij daarin bieden? En in welke vorm gaan we dat gieten? Ik kijk ook naar zaken als didactiek, learning experience, instructional design en maak daarbij gebruik van evidence based technieken uit de psychologie. We steken veel tijd in het écht begrijpen van de behoefte en hoe wij daar het beste op aan kunnen sluiten. 

Ik wil graag contact houden met de praktijk en ben daarom vaak in gesprek met onze inkoopprofessionals en klanten via de interim- en werving & selectietak, als relatiemanager. Dat levert bovendien waardevolle input voor de opleidingen.

4. Verschillende expertises in een kleine organisaties, hoe doen jullie dat?  
Samenwerking is heel erg belangrijk en wij willen van elkaar weten wat er speelt op andere afdelingen omdat dat elkaar versterkt. Wij hebben een agile manier van werken en vinden mensgerichtheid het allerbelangrijkst. Geert heeft een team samengesteld van mensen met een bepaalde nieuwsgierigheid en dienstbaarheid. Voor mij persoonlijk maakt dat mijn werk erg plezierig omdat ik volledig mezelf kan zijn.

5. Wat betekent succes voor jou?
Voor mij zit ‘m dat in kleine dingen. Mijn drive is dat ik mensen wil helpen in hun professionele ontwikkeling en zodoende organisaties ook verder kan helpen. Als mensen vertellen dat een opleiding geholpen heeft bij de uitoefening van hun vak of het team verder heeft gebracht, dan zijn dat echte succeservaringen voor mij. Als wij competenties (waaronder kennis en vaardigheden) kunnen ontwikkelen om het werkplezier te verhogen en om mensen van hogere toegevoegde waarde te laten zijn voor de organisatie, dan haal ik daar veel voldoening uit.

Bij het matchen van professionals kijken we verder dan kennis. In het inkoopvak speelt het gedrag van mensen een cruciale rol. Overheidsinkopers staan bijvoorbeeld in een krachtenveld, er wordt aan hen getrokken vanuit verschillende hoeken. Zo hebben ze te maken met de markt, snelle technologische ontwikkelingen, wet- en regelgeving, de politiek, algemene waarden en de samenleving maar ook met een interne klant en organisatiedoelstellingen. Kennis, vooropleiding en ervaring is één ding, de aansluiting bij de organisatiecultuur is minstens net zo belangrijk. Daarom besteden we veel tijd aan luisteren en doorvragen om organisaties en functies te kunnen doorgronden. Wij zijn betrokken en willen begrijpen. Daarin onderscheiden we ons. En zijn we succesvol.

6. Je wilt dus graag anderen helpen maar wat motiveert jou zelf?
Ik lees ontzettend veel of eigenlijk luister ik veel luisterboeken. Daaruit haal ik input en ideeën voor onze opleidingen en hoe wij werken. Het zijn veelal informatieve boeken en vaak aan psychologie gerelateerd zoals Brein@work, Oplossingsgericht Coachen, Leren veranderen, Liefde voor leren maar ook de meer bekende boeken zoals die van Stephen Covey. Van hem is de bekende uitspraak ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden’, en dat omarmen wij binnen Conducto. Daarin komt weer onze mensgerichtheid naar voren. Alle ego’s aan de kant om daadwerkelijk te begrijpen. Dan kom je verder.

Daarnaast ben ik heel nieuwsgierig en dat helpt mij want ik wil altijd alles weten. En mijn kennis breng ik graag over. Hoe ik zelf behandeld zou willen worden, zo behandel ik ook een ander. En dat kan bij Conducto. Die vrijheid is er en dat motiveert enorm. 

7. Wat doe je graag in je vrije tijd?
Ik luister dus luisterboeken, volg zo nu en dan cursussen en ga in september een Master doen op het gebied van leren en innoveren. Daarnaast blijf ik mij verdiepen in nieuwe ontwikkelingen zoals apps, serious games en big data. Tijd om te sporten neem ik ook: circuit-training, hardlopen en de omgeving waar ik woon leent zich ook goed voor een rondje op de mountainbike. Daar zit een bepaalde motivatie achter: consequent trainen werpt vruchten af en op de juiste momenten rust pakken is goed. Ook zit er weer die ondernemersgedachte in: hoe kan ik optimaal blijven presteren en mezelf ontwikkelen? Maar dan wel op een goede manier. Motorrijden en impro-theater doe ik ook graag én koken. Ik houd van koken. En ik heb een vriendin in Groningen dus daar ben ik regelmatig of zij komt bij mij.

Of ik wel echt vrije tijd heb? Ja hoor, maar mijn leven is wel druk. Druk, leuk en dynamisch.

8. Welke innovatieve stappen zijn er al gemaakt sinds 2016?
In de opleidingen is meer interactiviteit dan voorheen en er zijn verschillende vormen van gamification ingezet. Onze doelgroep is praktijkgericht en wij willen eigenlijk dat iemand na een lesdag het geleerde direct in praktijk kan brengen. Wij werken met didactische modellen die zorgen voor engagement en een hoog leerrendement.

Het is belangrijk dat mensen proactief in een les zitten, actief mee kunnen doen. De lesstof beklijft dan beter. Humor en plezier hebben dat effect ook. Je spreekt emoties aan in je brein en het geleerde wordt daaraan gekoppeld. Dat zijn een paar voorbeelden van technieken die wij gebruiken voor onze opleidingen.

Wij denken na over hoe leerstof overkomt. De docenten waar wij mee samenwerken zijn van hoog niveau en zij zijn gedreven om zich verder te ontwikkelen als docent. We werken nauw samen om te kijken hoe we nog meer uit de opleidingen kunnen halen. Dat sluit mooi aan bij ons gedachtegoed.

Er loopt nu een pilot met interactieve e-learning. Hiermee kun je mensen op een engagerende wijze op een bepaald niveau brengen voordat ze aan een opleiding beginnen. En dit kunnen zij doen wanneer zij daar zelf tijd voor hebben. E-learning leent zich vooral goed voor kennisoverdracht en tot op zekere hoogte ook voor het aanleren van vaardigheden. Door e-learning op de juiste manier vorm te geven houd je mensen betrokken, nemen zij leerstof sneller op en kan het dus zeer effectief zijn. Het biedt een docent ook de mogelijkheid om tijdens de opleiding dieper in te gaan op de stof die vooraf door de deelnemer is bestudeerd. Zo haal je nog meer uit die lessen.

Om te zorgen dat alles goed aansluit bij de behoefte van de doelgroep nemen we kleine stapjes, blijven we evalueren en verbeteren. Ook dat is weer onderdeel van de agile manier van werken. Het gaat er tenslotte om dat mensen geholpen worden en niet om de tools. 

9. Welke ontwikkelingen staan ons nog te wachten?
De mogelijkheden zijn eindeloos. Er is zoveel potentie in onze markt en het inkoopvak. We moeten keuzes maken. Zowel op het gebied van opleidingsonderwerpen als manieren van leren. Ik moet mijn enthousiasme soms ook inhouden en kleine stappen blijven nemen…

Qua manier van leren kan ik me voorstellen dat we over een paar jaar bezig zijn met een serious game. Kort gezegd is een serious game een manier van leren middels een spel. Er heerst nog een taboe op omdat men bang is dat een game kan zorgen voor een mindere kwaliteit van leren. Echter, als je een serious game zorgvuldig ontwikkelt met de kennis die we al hebben over leren gecombineerd met wat een game kan bieden, dan kan deze methode dus heel effectief zijn. Het is belangrijk dat de kwaliteit niet verloren gaat door de game-elementen. Je moet weten wat mensen drijft, zodat een game dus niet alleen maar voor het vermaak is en je er écht iets van leert.

De combinatie van de kracht van e-learning zoals serious games en apps en de kracht van klassikaal lesgeven, met docenten uit de praktijk, is mijns inziens optimaal. Dit worden ‘blended trajecten’ genoemd.

10. Wat is jouw visie op de toekomst van het inkoopvak? 
Je ziet de rol van inkoop veranderen. Het is een belangrijk onderdeel binnen een organisatie terwijl dit niet altijd zo werd - en in sommige gevallen, wordt - gezien. Jaren geleden lag de focus op rechtmatigheid (inkopen en aanbesteden volgens de letter van de wet) waardoor kennis vooral belangrijk was. Nu wordt meer en meer ingezien dat doelmatigheid en soft skills van groot belang zijn om binnen het vakgebied van betekenis te blijven.

Het inkoopvak gaat dus, naast kennis, ook over soft skills en samenwerken. Co-creatie. Hoe kun je er bijvoorbeeld samen voor zorgen dat zowel de organisatiedoelen als individuele goals worden behaald? Wij besteden hier tijdens alle opleidingen aandacht aan en gebruiken cases uit de praktijk.

Ook bieden wij specifieke vaardigheidstrainingen. We zagen in het afgelopen jaar dat ook hier meer vraag naar is dan voorheen. Kwesties die daarbij aan bod komen zijn: hoe acteer jij binnen de organisatie? Hoe krijg je mensen mee en zorg je voor een coöperatieve houding waarbij je niet tegenover elkaar komt te staan maar juist náast elkaar? Als je antwoord kunt geven op deze vragen dan word je een stuk gelukkiger in je werk als professional.

Bij incompany trajecten zien we dit al vaak gebeuren. Daar is vraag naar méér dan alleen inhoudelijke kennisoverdracht. Teamontwikkeling, gedragsbeïnvloeding en soft skills spelen een grote rol. Ervaren teamleiders weten dat deze aspecten belangrijk zijn om hun team verder te brengen. Zowel overheidsinkopers, contractmanagers, aanbestedingsjuristen als de interne klant, de organisatie en de BV Nederland worden daar blij van. En wij dus ook.