Terugblik op 10 jaar Conducto Inkoopopleidingen

Time flies! Conducto Inkoopopleidingen bestaat inmiddels ruim 10 jaar. Graag blikken wij samen met docenten van het eerste uur Suzanne Brackmann en Bonnie Epema en oud-deelnemer Annelies Kranendonk, die inmiddels ook als docent verbonden is aan Conducto, terug op de start in 2008 en de jaren die daarop volgden. Ook delen zij hun visie op de toekomst van het inkoopvak.   

We stellen ze graag eerst even aan je voor:
 
Suzanne is advocaat aanbestedingsrecht en contractenrecht en directeur-eigenaar van een niche-advocatenkantoor dat zich alleen toelegt op deze rechtsgebieden. Zij is nu ongeveer 25 jaar advocaat en het overdragen van kennis is altijd een belangrijk deel van haar werk geweest. Op die manier is zij in contact gekomen met Geert en heeft met hem en anderen de 1e post-hbo opleiding Inkoop & Aanbesteden vorm gegeven. Zij is nog altijd als docent betrokken bij de verschillende leergangen. Lees meer over Suzanne Brackmann

Bonnie ontmoette Geert in 2003, toen zij als zelfstandige begon. Sinds de start van Conducto in 2006, heeft zij diverse interim opdrachten gedaan. Zij werkt al jaren als aanbestedingsjurist, voornamelijk in de inkoop van IT en diensten. Ook nu werkt zij nog samen met Conducto als docent en adviseur. Lees meer over Bonnie Epema

Annelies was in 2008 deelnemer aan de 1e post-hbo leergang Inkoop & Aanbesteden. Tegenwoordig werkt zij, net als Suzanne en Bonnie, samen met Conducto als docent. Sinds 2014 werkt zij als zelfstandig inkoopexpert met een focus op het snijvlak van aanbesteden en contractmanagement. Naast haar werk als docent en inkoopexpert coacht zij ook medewerkers binnen het inkoopdomein. Lees meer over Annelies Kranendonk

1. Welke herinneringen heb je aan het ontstaan van Conducto Inkoopopleidingen 10 jaar geleden? SUZANNE vertelt: "Als ik terugdenk aan die beginperiode komt natuurlijk direct het enthousiasme van Geert als herinnering naar boven. Direct gevolgd door het besef dat een leergang een gat zou opvullen: ook veel van mijn cliënten wilden zich destijds verder verdiepen in het aanbestedingsrecht, gewoon voor hun dagelijkse werk. Tien jaar geleden had je alleen eendaagse cursussen maar geen leergang van 14 modules waarin het hele spectrum van inkopen en aanbesteden aan bod kwam." 
BONNIE herinnert zich nog goed dat zij met Geert aan het praten was over de diensten van Conducto. "Geert wilde niet alleen een bureau zijn voor interimmers maar méér bieden (nvdr: Conducto is gestart als intermediair voor interim inkoopprofessionals, de opleidingentak is daar in 2008 bij gekomen). Na dit gesprek filosofeerden wij vaker over een Conducto-opleiding en heeft Geert de ideeën van o.a. Suzanne Brackmann, Odette Strik, Maarten Rooderkerk, Peter Streefkerk, André Wolterink en mijzelf, bijeengebracht. Dat was de start van de eerste leergang Inkoop & Aanbesteden. In de 10 jaar die volgden is er veel bijgeschaafd en ook nu nog actualiseren wij als docenten de inhoud van de modules regelmatig." 
ANNELIES herinnert zich, als deelnemer, vooral dat zij onder de indruk was van de gastsprekers. "Allemaal uit de praktijk, vaak met mooie en sprekende verhalen. De helft van de deelnemers waren naaste collega's, eenmaal weer terug op kantoor konden we met een heel team refereren aan dezelfde inkoopuitgangspunten. Dat maakte het samenwerken op dat moment eenvoudiger!"  

2. Welke ontwikkelingen heb je gezien in het inkoopvak en opleidingenland in de afgelopen 10 jaar en wat was de bijdrage van Conducto hierin? Volgens ANNELIES heeft Conducto er een neus voor om aan te sluiten bij de actualiteit binnen het inkoopvak en dit te vertalen naar hands-on opleidingen die naast de vaak juridische kant van het aanbesteden veel ruimte biedt voor leerervaringen uit de praktijk. "Ook de seminars met thematiek waar iedere overheidsinkoper veel mee te maken heeft, zoals de laatste waarbij ingespeeld werd op duurzaamheid, komen dan op een goed moment." 
SUZANNE ziet als belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen 10 jaar dat bedrijven en instellingen zich steeds meer realiseren dat inkopen veel meer is dan 'bestellen' èn veel meer is dan een procentje van de prijs af-onderhandelen. "Met professionele inkoop kun je je organisatie efficiënter, duurzamer, sneller etc. maken: je kunt beleidsdoelstellingen realiseren door middel van inkoop. Het is een cruciale rol in de organisatie (geworden). Ook de inkoper is zichzelf en zijn vak steeds serieuzer gaan nemen: hij (vaak zij) weet dat hij een centrale rol in de organisatie inneemt en hij dwingt die rol steeds nadrukkelijker af. Wat betreft de ontwikkelingen in opleidingsland zijn er uiteraard allerlei technische ontwikkelingen: geen hand-outs meer maar alles digitaal. Maar er is ook een meer gestructureerde inbreng van de cursist, ook met behulp van digitale hulpmiddelen. Conducto heeft zeker bijgedragen aan de bewustwording van de inkoper èn van de instelling waar hij werkt." 
BONNIE sluit zich daarbij aan: "In de afgelopen jaren is het vak Inkoop hoger op de agenda komen te staan bij overheden. Het uitvoeren van Europese aanbestedingen is gebruikelijker geworden en door nieuwe wetgeving zijn Europese aanbestedingen meer geformaliseerd."

3. Hoe zien jullie de toekomst van het inkoopvak? "Naast meer aandacht voor het rechtmatig inkopen bij overheden, zal ook het contractmanagement een belangrijker rol gaan spelen in de toekomst. Logisch, want met een inkoop- of aanbestedingstraject kun je een mooi inkoopresultaat halen en met goed contractmanagement kun je dat voordeel behouden", aldus BONNIE.
Volgens ANNELIES zal 
2019 in het teken staan van samenwerking in de inkoopketen: van begroting, programma, projecten, aanbesteden, bestellen, leveren van prestatie en sturing daarop naar betalen en evaluatie. "Maatschappelijke thema’s als SROI en duurzaamheid staan hierbinnen centraal. Mijn verwachting voor de periode erna is in de eerste plaats een verdergaande digitalisering en daarna roboticering van de meer productie-gerichte inkoop."
SUZANNE ziet in het inkoopvak een verdere uitbouw van de ontwikkelingen die nu al zichtbaar zijn: verdergaande professionalisering, erkenning van de rol en functie van inkoop in de organisatie en het realiseren van beleidsdoelstellingen plus een 'spin-in-het-web'-rol voor de inkoper.