Interview Karsten Klein - aanjager "Beter Aanbesteden"

Op 4 december aanstaande zal Karsten Klein als kersverse aanjager "Beter Aanbesteden" een bijdrage leveren aan de Conducto Kennis- en inspiratiedag 2018. In de aanloop hier naartoe hebben we hem alvast een aantal vragen voorgelegd! 

Karsten-Klein-Foto-Anette-Brolenius.jpg

Interview met Karsten Klein door Manon ter Weyden, Coördinator Opleidingen bij Conducto. 

"U heeft een zeer veelzijdige carrière en ervaring binnen zowel de (Rijks)overheid als de politiek. Waar komt de affiniteit met ‘Beter Aanbesteden’ vandaan?

Karsten:Als wethouder Economische Zaken in Den Haag weet ik uit ervaring hoe belangrijk aanbesteden is. Als gemeente realiseerden we er onze eigen inkoopbehoefte mee, maar konden we aanbesteden ook strategisch inzetten om ondernemers, en in het bijzonder het MKB, kansen te bieden. Want ook voor ondernemers biedt aanbesteden een goede mogelijkheid om opdrachten te verwerven.

*****

"Vanuit uw rol als aanjager van het traject ‘Beter Aanbesteden’ is het uw doel om onder andere de beeldvorming rondom aanbesteden te verbeteren. Wat zou er moeten veranderen, en hoe denkt u dat te kunnen bereiken?

Karsten:Ik zou graag zien dat aanbesteden bij zowel aanbestedende diensten als ondernemers meer op het netvlies komt als KANS: een kans om de beste waar voor belastinggeld te krijgen, een kans op mooie opdrachten, een kans op een mooie samenwerking. Het wordt nu te veel alleen als bureaucratisch gedoe gezien. Aanbesteden is echter geen doel op zich maar een middel om iets moois te bereiken.

Er kan vaak meer dan mensen denken. Daarom gaat Beter Aanbesteden voor een groot deel over de bewustwording dat je met aanbesteden goede dingen kunt doen en hoe je het proces makkelijker kunt laten verlopen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. De uitvoering van de verschillende acties uit de Actieagenda helpt daarbij. Daarnaast draagt de eigen campagne die Beter Aanbesteden neerzet bij aan de bewustwording van de kansen die aanbesteden biedt en creëert daarmee een positievere beeldvorming rondom aanbesteden.

*****

"Onder uw leiding gaan ondernemers en overheidsorganisaties zoals gemeenten gezamenlijk verder met de 23 acties om de praktijk van aanbesteden te verbeteren. Inmiddels zijn er 8 punten gerealiseerd. Kunt u alvast een voorbeeld geven van een concrete actie die bereikt is?"

Karsten:Het meest recente voorbeeld is de handreiking tenderkostenvergoeding. Die is in oktober verschenen. De handreiking is het product van de samenwerking tussen ondernemers en aanbestedende diensten uit het regioteam NoordWest. Opvallend en kenmerkend voor Beter Aanbesteden is dat aanbestedende diensten en ondernemers samenwerken aan oplossingen. De handreiking biedt handvatten voor aanbestedende diensten voor de afweging of zij een tenderkostenvergoeding zouden moeten bieden. Ondernemers een vergoeding bieden als ze veel tijd moeten steken in het schrijven van een offerte levert voor iedereen voordelen op: de ondernemer kan een goede offerte schrijven en heeft een zo groot mogelijke kans; de opdrachtgever kan kiezen uit meer en betere offertes.

*****

"Actieagenda Beter Aanbesteden geeft aan dat er meer aandacht moet komen voor het beroep en vakmanschap van inkopers. Hoe wilt u jonge mensen gaan enthousiasmeren voor dit vak?"

Karsten:Als je weet dat de Nederlandse overheid jaarlijks voor 73 miljard euro aanbesteedt, is volgens mij meteen duidelijk waarom inkoop belangrijk en boeiend is. Zeker als je weet welke doelen die overheid wil realiseren met inkoop, onder meer op het gebied van duurzaamheid. Het gaat dus over (veel) geld, het is maatschappelijk relevant, je bent een echte spin in het web, zowel binnen je eigen organisatie als in de contacten met de markt, het is concreet en je kunt echt iets bereiken. 
Denk bijvoorbeeld aan de volgende situatie: je collega heeft een opdracht die uitermate geschikt is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en jij bent degene die dat kan laten zien aan je collega en er zo indirect voor zorgt dat mensen aan een baan komen. 
Tot slot – ook niet onbelangrijk - er is veel werk in te vinden…. Dat klinkt toch geweldig?

*****

"Wij zijn zeer content dat u op de kennis- en inspiratiesessie van Conducto komt spreken. Wat kunnen onze gasten verwachten van uw bijdrage en waarmee hoopt u dat ze naar huis gaan?"

Karsten:Ik zal ingaan op de resultaten van Beter Aanbesteden maar vooral ook op de werkwijze. Hét succes van Beter Aanbesteden is in mijn ogen dat het overheid en bedrijfsleven samenbrengt met het oog op het verbeteren van de aanbestedingspraktijk. Ze moeten die tenslotte samen vormgeven. Ik hoop dat de deelnemers naar huis gaan met inspiratie om als inkoper gebruik te maken van de kracht van de markt en de durf om, uiteraard binnen de regels van de wet, met die markt in gesprek te gaan en dit zichtbaar te maken.

*****

Wij zijn Karsten zeer erkentelijk voor zijn aankomende bijdrage op 4 december!  

Meer informatie over de Kennis- en inspiratiedag 2018 vind je hier.