Leergang Praktisch Contractmanagement nu ook officieel erkende PHBO-opleiding

Met veel plezier kunnen wij melden dat de toetsingscommissie van CPION een positief advies heeft afgegeven i.r.t. de registratie van onze opleiding Praktisch Contractmanagement.

Dit betekent dat Praktisch Contractmanagement, evenals de leergangen Inkoop & Aanbesteden, Aanbesteden voor Gevorderden en Aanbesteden voor speciale-sectorbedrijven, nu een officieel erkende PHBO registeropleiding is. 

Deelnemers die met goed gevolg hebben deelgenomen aan één van onze post-hbo opleidingen ontvangen het officieel erkende PHBO-diploma van Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en worden opgenomen in haar Abituriëntenregister.

Beoordeling CPION:

De opleiding kent een goed gestructureerde opzet. Het opgestelde programma inclusief de doelstellingen en leerdoelen, getuigt van een gedegen kennis van het werkveld. Ook de visie op het beroepenveld en het carrièreperspectief voor deelnemers aan de opleiding laat zien dat Conducto waarde toevoegt aan de professional actief op het terrein van inkoop en contractmanagement.

CPION staat voor Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland en is de centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van postinitiële opleidingen. Deze overkoepelende organisatie is verantwoordelijk voor de regulering van opleidingen die aansluiten op wetenschappelijk/hoger onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs en voor opleidingen in het kader van de permanente educatie.

Wij bedanken de docenten en alle andere betrokkenen heel hartelijk voor de tijd en effort maar bovenal voor de expertise om samen deze leergang op te zetten en door te ontwikkelen. Met deze prachtige erkenning als gevolg!