5 Vragen aan Heleen Elen over Circulair Inkopen

Op 4 december 2018 zal Heleen Elen, inkoopcoördinator bij Meerlanden met een passie voor duurzaamheid binnen het inkoopvak, spreken over Circulair Inkopen op de jaarlijkse Conducto kennis- en inspiratiesessie.
Zij zegt hierover: 'Ik hoop de gasten een zetje in de rug te kunnen geven door de drempel van "Hoe dan?, Wat dan? en Waar te beginnen?" te verlagen zodat ze daadwerkelijk bewust circulair gaan inkopen! 
Zelfs een mars van duizend mijl begint met de eerste stap (Lao Tse).' 
Lees hieronder het inspirerende interview met Heleen: 

Interview met Heleen Elen door Loreen Quaedvlieg, commercieel manager bij Conducto. 

"Voordat je bij Meerlanden werkte was je werkzaam bij de Sociale Verzekeringsbank en de gemeente Amsterdam. Wanneer is jouw passie voor duurzaam inkopen ontstaan?" 

Heleen: De passie voor duurzaam is ontstaan als puber (tweedehands kleding) en student (tweedehands bijna alles). Toen ik bij de Sociale Verzekeringsbank in de inkoopdiscipline terechtkwam was duurzaamheid al een tweede natuur.

*****

"Meerlanden is een bedrijf waar MVO een kernactiviteit is. Op welke manier uit zich dit? Kun je een voorbeeld noemen van het innovatieve karakter van Meerlanden op het gebied van duurzaamheid?" 

Heleen: MVO op zich is geen kernactiviteit van Meerlanden. Wel is het zo dat de kernactiviteiten die door Meerlanden worden uitgevoerd bijdragen aan de 6 strategische doelen van Meerlanden die je gezamenlijk onder de noemer ‘MVO’ zou kunnen vatten. Het MVO-karakter uit zich binnen Meerlanden bijvoorbeeld door niet alleen bij onze leveranciers uit te vragen naar aantoonbaar social return en hergebruik van materialen. Juist vanuit onze eigen inzet op die gebieden is het zichtbaar. Door zelf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te hebben. Door het actief opzetten van sorteercentra voor AeeA (afgedankt elektrisch en elektronische apparatuur) en textiel. Door actief samen te werken met ketenpartners, start-ups en hogescholen in experimenten als bijvoorbeeld het verwerken van gemaaid bermgras in biobased composiet. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden...

*****

"In het interview met Deal van februari jl. heb je het over de Groene Energiefabriek waarin de gft-stromen van burgers en bedrijven worden verwerkt tot een aantal producten. In hoeverre is dit een uniek initiatief van Meerlanden en op welke manier sluit dit zo goed aan bij de kernactiviteit?"

Heleen: Het verwerken van gft-stromen op zich is niet uniek. De combinatie van één van onze kernactiviteiten, te weten het ophalen van gft-stromen, met het zelf verwerken van deze stromen tot compost en warmte evenmin. Onderscheidend is de diversiteit aan producten die Meerlanden produceert, die vervolgens weer door onszelf, dan wel door onze ketenpartners worden gebruikt. Absoluut uniek is de in mei 2018 geïntroduceerde innovatieve Citrusbrandstof. In samenwerking met één van onze ketenpartners ontwikkeld, geproduceerd in de Groene Energiefabriek en momenteel in gebruik bij de onkruidbeheersing in de openbare ruimte.

*****

"Je zet je al jarenlang in voor duurzaamheid binnen het inkoopvak. Aan welke aspecten zouden alle inkooptrajecten op het gebied van duurzaamheid volgens jou in de (nabije) toekomst moeten voldoen?"

Heleen: Het is een open deur, maar absolute minimum is wat mij betreft dat er expliciet is nagedacht of het echt ingekocht moeten worden en/of het op een andere manier kan. Al heel snel volgen daarbij het denken in technische levensduur en alternatieven. Mijn ideaal is dat bij alle voorkomende inkooptrajecten de volgende vragen beantwoord zijn:

GRONDSTOFFEN:

 1. Hebben we dit product of deze dienst echt wel nodig en doen we aan hergebruik, repareren of opknappen?
 2. Is het product of de dienst biobased en hoogwaardig geproduceerd, wordt het duurzaam beheerd/uitgevoerd en is het herbruikbaar?
 3. Welk duurzaam business model passen we toe (betalen naar gebruik/huur; koop/terugkoop of koop/doorverkoop; anders)?
 4. Hebben we geregeld hoe wij en onze leverancier omgaan met energie, brandstof en materiaalverbruik & verwijdering reststoffen aan het eind van een contractperiode en/of technische levensduur?
 5. Hebben we een leverancier geselecteerd die circulariteit en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft, qua filosofie en bedrijfsvoering bij ons past en actief probeert de CO2 footprint van zichzelf, zijn producten en diensten te minimaliseren?

SAMENWERKING: 

 1. Hebben wij gekeken of we onze inkoopwens kunnen realiseren middels (regionale) samenwerking en/of inkoopbundeling?
 2. Hebben wij leveranciers uit de regio betrokken, c.q. de lokale economie en werkgelegenheid gestimuleerd?
 3. Hebben wij eindgebruikers en/of klanten betrokken?

SOCIAAL

 1. Hoe hebben wij sociale werkgelegenheid gecreëerd, c.q. worden er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet bij realisatie van de opdracht?
 2. Hoe hebben wij met het oog op duurzame inzetbaarheid, vakontwikkeling, opleidingsmogelijkheden, leerwerkplekken en/of stages meegenomen?

INNOVATIE

 1. Hebben wij met onze uitvraag de ontwikkeling van nieuwe (circulaire) producten en diensten gestimuleerd?
 2. Hebben wij geformuleerd "wat" wij wensen en laten we onze leverancier zo vrij mogelijk “hoe” zij daar invulling aan geeft?

*****

"Wij zijn zeer content dat je op de kennis- en inspiratiesessie van Conducto komt spreken. Wat kunnen onze gasten verwachten van jouw bijdrage en waarmee hoop je dat ze naar huis gaan?"

Heleen: Met heel veel plezier ga ik op 04 december met de gasten in gesprek. Ik hoop ze een zetje in de rug te kunnen geven door de drempel van “Hoe dan?, Wat dan? en Waar te beginnen?” te verlagen zodat ze daadwerkelijk bewust circulair gaan inkopen! Zelfs een mars van duizend mijl begint met de eerste stap (Lao Tse). 

*****

Wij bedanken Heleen hartelijk en kijken uit naar haar bijdrage op 4 december!  

Meer informatie over de Kennis- en inspiratiedag 2018 vind je hier.  

 

%MCEPASTEBIN%