Nieuw: Klachtenmeldpunt Aanbesteden

Met de komst van de Aanbestedingswet per april 2013 is iedere Aanbestedende dienst verplicht om een standaard klachtenmeldpunt in te voeren bij aanbestedingsprocedures. Het blijkt voor veel Aanbestedende diensten niet mogelijk of wenselijk om haar standaard klachtenafhandeling bij aanbestedingsprocedures zelf in te richten. Speciaal hiervoor is Klachtenmeldpunt Aanbesteden opgericht.

Het is ons doel uw organisatie een gedegen, structureel, onafhankelijk en effectief alternatief te bieden bij het inrichten en uitvoeren van uw klachtafhandeling bij aanbesteden. Door lid te worden borgt u een onafhankelijke en deskundige klachtenregeling voor uw organisatie en voldoet u aan alle verplichtingen die in dit kader voortvloeien uit de Aanbestedingswet.

Klachtenmeldpunt Aanbesteden wordt gefaciliteerd en beheerd door Conducto en is een samenwerkingsverband met de volgende aanbestedingsdeskundigen:

• Marjan Beeker
• Suzanne Brackmann
• Bonnie Epema
• Tim Robbe
• Maarten Rooderkerk
• Odette Strik
• Jetteke Verlinden-Bijlsma
• Arjan van de Watering
• Tony van Wijk
• Mat Wijlaars
• Elise Zeelenberg

Kijk op onze website voor antwoord op vragen als 'wat krijg ik?', 'Hoe werkt het precies?' en 'Waarom lid worden?'. Ook kunt u hier de brochure aanvragen.